Fibryna i Osocze


RIS nr 2.30/00198/2022

Certyfikat Jakości:  TGLS 01/02/2023
Miejsce szkolenia: Młodość, Poznań, ul. Libelta 27 lok. 18 A, parking miejski od ul. H.Wieniawskiego lub ul. Libelta 27. Domofon A18, wejście C (-1) od ul. Wieniawskiego
Regulamin szkoleń: LINK DO REGULAMINU
Czas trwania: 10 h (9.00 – 19.00)
Ilość miejsc: 3

Prowadząca: dr n. o zdr. Anna Kostka (pielęgniarka), lekarz zespołu MŁODOŚĆ

Koszt: 3850 PLN netto

Cel edukacyjny 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych pozwalających na bezpieczne i zgodne z zasadami wykonywanie zabiegów medycyny i kosmetologii estetycznej z wykorzystaniem produktów autologicznych fibryny i osocza.

Umiejętności

Poznanie bezpiecznej techniki pobierania krwi, posługiwania się wirówką oraz wykonywania zabiegów/deponowania preparatów z zastosowaniem fibryny i osocza  z użyciem igły celem osiągnięcia efektu naturalnego, rewitalizacji, liftingu i odmłodzenia skóry w tym: depozytowa, wachlarzowa, Tense, BAP i inne. Poznanie nowych technik wykonywania zabiegów celem naturalnego i bezpiecznego rewitalizowania skóry metodą mezoterapii igłowej,

Wymagania

 • studia kierunkowe: lekarski, pielęgniarstwo
 • uprzednie przygotowanie zawodowe w mezoterapii igłowej,
 • praktyka zawodowa w ww. dziedzinach.

Informacje uzupełniające

 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • praca indywidualna 1:1 (uczestnik:modelka) – MINIMUM 4 MODELKI NA KURSANTA
 • omówienie efektów pozabiegowych
 • wparcie trenerskie – zamknięta grupa dyskusyjna dla uczestników szkoleń
 • powikłania i ich leczenie – protokoły terapeutyczne
 • każdy uczestnik otrzyma konspekt ze szkolenia oraz formularze zgody:
  – przeciwskazania
  – zalecenia przedzabiegowe
  – zalecenia pozabiegowe
  – formularz zgody na zabieg fibryny/osocza
  – karta kwalifikacyjna
  – karta zabiegowa i karta kontrolna

Koszt uczestnictwa: 3850 PLN netto

Forma płatności

 • paypal marta.bogusz@doradztwo-medyczne.pl
 • BLIK 602673598
 • PL BZWBK o. Poznań, SWIFT: WBKPPLPP  45 1090 1447 0000 0001 3130 7561 dr n med. Marta Bogusz doradztwo medyczne NIP / VAT ID 7651405836
 • 30% zadatek rezerwacyjny płatny w ciągu 48h od dnia rezerwacji miejsca

Program warsztatów

10.00-10.15 Rejestracja uczestników

10.15-10.30 Przerwa kawowa 

10.30-12.00 Część teoretyczna

 • szczególne wymagania sanitarne do wykonywania zabiegu
 • wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, wywiad medyczny, wymagane badania przedzabiegowe
 • cele zabiegowe i kryteria wyboru metody liftingu z zastosowaniem osocza bogatobłytkowego oraz fibryny bogatopłytkowej strukturalnej i komórkowej w stosunku do innych metod zabiegowych
 • przeciwwskazania do zabiegu bezwzględne i tymczasowe
 • możliwość powikłań
 • sposób przeprowadzenia wywiadu medycznego i zakres informacji objętych wywiadem
 • zawartość formularza świadomej zgody klienta na zabieg i sposób prawidłowego konstruowania formularza jako dokumentacji medyczne
 • informacja dla pacjenta o celu, sposobie wykonania zabiegu oraz zalecenia pozabiegowe
 • środki medyczne do wykonania zabiegu
 • zasady obsługi wirówki laboratoryjnej w celu uzyskania osocza bogatopłytkowego oraz fibryny bogatopłytkowej (czas, szybkość obrotów)
 • inne środki medyczne do pobrania i odwirowania krwi oraz aplikowania osocza (strzykawki, igły, kaniule),
 • osocze bogatopłytkowe oraz fibryna bogatopłytkowa – charakterystyka
 • właściwości biologiczne – czynniki wzrostu, komórki macierzyste oraz leukocyty i ich działanie terapeutyczne
 • obszary i efekty zabiegowe

12.00-13.30 Część Praktyczna I – pokaz zabiegowy (osocze i fibryna) – produkty certyfikowane medyczne
13.30-19.00 Część Praktyczna II – Praca uczestników z modelkami pod nadzorem szkoleniowca 1:1

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy