Webinar: natural v lift


PŁATNOŚĆ

RIS nr 2.30/00198/2022
Czas trwania: 2-3 h
Koszt webinaru: 499.99 PLN

Zakres merytoryczny:

1. Anatomia twarzy – mięśnie, tkanka podskórna, tłuszczowa, unaczynienie, unerwienie, więzadła itd.  Anatomia twarzy i mapa naczyń krwionośnych

2. Omówienie techniki Natural V Lift

3. Omówienie  preparatów dostępnych na rynku dedykowanych protokołowi Natural V lift

4. Wskazania i przeciwskazania.

5. Kwalifikacja pacjenta do zabiegu.

6. Zalecenia pozabiegowe.

7. Działania niepożądane, skutki uboczne. Powikłania oraz jak sobie z nimi radzić – korekta zabiegowa.

Pokaz

Procedura zabiegowa Natural V liftingu z wykorzystaniem kaniuli (od 25 g-20 g/38 mm-70 mm) i igły

 

Zapraszamy do kontaktu